Хувцасны шкафны стандарт хэмжээсүүд

Хувцасны шкафны стандарт хэмжээсүүд

Хувцасны шкаф захиалгаар хийлгэхээр зорьж байгаа бол энэхүү нийтлэл нь таны бүхий л шаардлагад нийцсэн, дэгжин загвар гаргахад туслах болно. Хамгийн тохиромжтой хувцасны шкаф гэдэг нь таны орон зайд бүрэн нийцэж, эрүүл ахуйн болон хэрэглээний бүх шаардлагыг тань...
Гал тогооны тавилга хийлгэхэд анхаарах “5 бүс”

Гал тогооны тавилга хийлгэхэд анхаарах “5 бүс”

Гал тогоо нь өөр өөр орон зай, гэр ахуйн хэрэгцээнд нийцүүлэн хийгдсэн байдаг ч аливаа гал тогооны өрөөг хуваахдаа дагаж мөрдөх ёстой нэг алтан дүрэм байдаг. Таван үндсэн бүсийн тойм, газар тус бүрийн хамгийн тохиромжтой байршлыг зурагт харуулав. Энгийн боловч таныг...